Riskutbildning 1, English

Riskeducation part 1:Obligatory riskeducation regarding risks in traffic associated with alcohol, fatigue and drugs. This course is in English. Mail or call for booking. Welcome!

Riskutbildning 1

Riskutbildning del 1: Obligatorisk riskutbildning rörande risker i trafiken förknippade med alkohol, trötthet och droger. Du som vår elev kan boka plats direkt via Appen! Alla är välkomna, maila eller ring!